Holse Ore Vandværk

Holse Ore Vandværk har fået registreret ledningsnettet digitalt. Ledningsnettet er målt ind med GPS. Det gør, at stikledninger hvor vi ikke har den nøjagtige placering ikke er registreret. Vi vil fortsætte med at registrere ledningsnettet ved reparation og nyetablering. Er der nogle af jer forbrugere, der har præcise angivelser på hvor jeres stikledninger ligger, er I velkomne til at kontakte vandværket, så vi kan få det registreret. Link til ledningsnet: https://holseorevandgis.vandnet.dk/

Holse Ore Vandværk er medlem af Vandråd Nordfyn og henviser derfor til gældende regulativ for de nordfynske vandværker:

 https://www.xn--vandrdnordfyn-tfb.dk/VANDR%C3%85D-NORDFYN/Regulativ.aspx

 

 

Tillæg til vandværkets regulativ

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies