Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1700651 2020-08-24 12:30:00 Bryggers.
Tvedslundvej 9
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80837663 Bryggers.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies