Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1700657 2020-08-19 11:50:00 Bryggers.
Tvedslundvej 9.
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Danmark A/S 835-2020-80837690 Bryggers.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 7,700 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,024 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,180 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 53,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 16,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 8,000 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies