Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1760004 2020-11-02 14:20:00 Bryggers
Tvedslundvej 9
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2020-80869456 Bryggers


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

Chloroform 0,024 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies