Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1845710 2021-02-04 08:10:00 Bryggers
Tvedslundvej 19
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80911260 Bryggers


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 9,000 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,078 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,480 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 7,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 55,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 5,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,900 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


:

Trifluoreddikesyre 0,070 µg/l 9,000 0,050 GC/MS


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies