Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1955423 2021-09-02 09:30:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80928119 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

3-ethyltoluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 µg/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 µg/l 9,000 GC, FID

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


:

2,3-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 µg/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 µg/l 9,000 GC, FID

MTBE <0,050 µg/l 0,050 GC/MS, Purge and trap

Phenol <0,050 µg/l 0,050 GC/MS


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies