Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1975410 2022-03-02 07:45:00 Malkerum
Oregårdvej 10
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81075208


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud , hvor formanden ikke svarer, kontaktes Lonico Aps.

Hovednummer 62618161

Ole Nielsen 22112714 (vandværksdrift)

Morten Nielsen 21285439 (ejer)