Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1975622 2022-03-02 07:45:00 Malkerum
Oregårdvej 10
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81075207


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 8,400 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,160 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 1,200 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 10,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 56,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 6,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 8,000 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud , hvor formanden ikke svarer, kontaktes Lonico Aps.

Hovednummer 62618161

Ole Nielsen 22112714 (vandværksdrift)

Morten Nielsen 21285439 (ejer)