Holse Ore Vandværk

Holse Ore Vandværk har fået registreret ledningsnettet digitalt. Ledningsnettet er målt ind med GPS. Det gør, at stikledninger hvor vi ikke har den nøjagtige placering ikke er registreret. Vi vil fortsætte med at registrere ledningsnettet ved reparation og nyetablering. Er der nogle af jer forbrugere, der har præcise angivelser på hvor jeres stikledninger ligger, er I velkomne til at kontakte vandværket, så vi kan få det registreret. Link til ledningsnet: https://holseorevandgis.vandnet.dk/

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1977207 2022-03-10 08:50:00 Køkken
Middelfartvej 142
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81069067


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 6,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies