Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2043074 2022-08-16 08:20:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80993450


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

3-ethyltoluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 µg/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 µg/l 9,000 GC, FID

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


:

2,3-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 µg/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 µg/l 9,000 GC, FID

Methyl-tert-butylether <0,050 µg/l 0,050 GC/MS, Purge and trap

Phenol <0,050 µg/l 0,050 GC/MS


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud , hvor formanden ikke svarer, kontaktes Lonico Aps.

Hovednummer 62618161

Ole Nielsen 22112714 (vandværksdrift)

Morten Nielsen 21285439 (ejer)