Holse Ore Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2145909 2023-10-12 08:05:00 Holse-Ore Vandværk - Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81243716


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

3-ethyltoluen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Benzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 µg/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 µg/l 9,000 GC, FID

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Toluen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004


:

2,3-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

2-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 µg/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 µg/l 9,000 GC, FID

Methyl-tert-butylether <0,050 µg/l 0,050 DS/ISO 15680:2004

Phenol <0,050 µg/l 0,050 GC/MS


Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud , hvor formanden ikke svarer, kontaktes Lonico Aps.

Hovednummer 62618161

Ole Nielsen 22112714 (vandværksdrift)

Morten Nielsen 21285439 (ejer)